comi
30 آبان 1401 - 11:02

شکارچی پرندگان وحشی دستگیر شد

هوشیاری مأموران پر تلاش پاسگاه انتظامی روستای برون، متخلف شکار و صید را به دام انداخت. شکرگزار رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردوس گفت: مأموران پاسگاه انتظامی روستای برون حین عملیات گشت و کنترل و انجام وظایف قانونی خود در برقراری نظم و امنیت در شهرستان، با مشکوک شدن به یک دستگاه خودروی سواری و متوقف کردن آن در بازرسی، لاشه سه قطعه کبک به همراه یک قبضه سلاح ساچمه زنی، یک قبضه سلاح بادی، ۲۰ عدد فشنگ ساچمه زنی و یک دستگاه دوربین چشمی را کشف و ضبط کردند. او افزود: متخلف دستگیر شده جهت رسیدگی قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد. شکرگزار رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردوس گفت: مأموران پاسگاه انتظامی روستای برون حین عملیات گشت و کنترل و انجام وظایف قانونی خود در برقراری نظم و امنیت در شهرستان، با مشکوک شدن به یک دستگاه خودروی سواری و متوقف کردن آن در بازرسی، لاشه سه قطعه کبک به همراه یک قبضه سلاح ساچمه زنی، یک قبضه سلاح بادی، ۲۰ عدد فشنگ ساچمه زنی و یک دستگاه دوربین چشمی را کشف و ضبط کردند. او افزود: متخلف دستگیر شده جهت رسیدگی قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد. شکرگزار رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردوس گفت: مأموران پاسگاه انتظامی روستای برون حین عملیات گشت و کنترل و انجام وظایف قانونی خود در برقراری نظم و امنیت در شهرستان، با مشکوک شدن به یک دستگاه خودروی سواری و متوقف کردن آن در بازرسی، لاشه سه قطعه کبک به همراه یک قبضه سلاح ساچمه زنی، یک قبضه سلاح بادی، ۲۰ عدد فشنگ ساچمه زنی و یک دستگاه دوربین چشمی را کشف و ضبط کردند. محیط زیستاو افزود: متخلف دستگیر شده جهت رسیدگی قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد. باشگاه خبرنگاران جوانخراسان جنوبیبیرجند
شناسه خبر: 870626