comi
26 آبان 1401 - 15:38

واریز کمک هزینه‌ حمایتی انجمن‌های هنر‌های نمایشی

دور دوم کمک هزینه‌های حمایتی به حساب انجمن‌های نمایش استان‌ها واریز شد. اداره کل هنر‌های نمایشی از طریق انجمن هنر‌های نمایشی، دور دوم کمک هزینه‌های حمایتی خود را به حساب انجمن‌های نمایش استان‌ها واریز کرد. دور دوم کمک هزینه‌های انجمن هنر‌های نمایشی به منظور حمایت از جشنواره‌های استانی و اجرا‌های صحنه‌ای به حساب انجمن هنر‌های نمایشی استان‌ها واریز شد. دور اول این کمک هزینه‌های حمایتی هفته گذشته با هدف حمایت از پرتال‌های خبری و پشتیبانی از انجمن‌های نمایش استان‌ها پرداخت شده بود. براساس برنامه‌ریزی اداره کل هنر‌های نمایشی و انجمن هنر‌های نمایشی واریز این مبالغ همزمان با تامین اعتبارات بودجه و برطبق بررسی عملکرد استان‌ها ادامه خواهد داشت. باشگاه خبرنگاران جوانفرهنگی هنریسینما و تئاتر
شناسه خبر: 861537