comi

آخرین اخبار در مورد زبان بدن

کلاهبرداری با برچسب زبان بدن؛ خاراندن چانه نشانه فریبکاری نیست!

بدون شک نمی‌توان جذابیت مطالبی با موضوع زبان بدن را انکار کرد، خصوصا آن‌هایی که ادعا می‌کنند با مشاهده رفتار انسان‌ها می‌توانند ذهن خوانی کنند. اخیر با پست‌هایی مواجه شدیم که می‌گویند شما می‌توانید تشخیص دهید که آیا شخصی از طریق حرکات خود قصد فریب شما را دارد؛ و در جایی دیگر این بحث مطرح شده که شما از طریق حرکات پاهای همسرتان می‌توانید تشخیص دهید که آیا او خواهان طلاق است؟ هر چقدر هم که این ادعاها ...